Epistel – Ondergang Viva thuiszorg Haarlem hulp bij het huishouden wmo 30-1-2011

Column Thuiszorg wmo hulp bij het huishouden – De Viva Haarlem dreigt de wmo thuiszorg per direct te stoppen. 30-01-2011

De problemen van de wmo, thuiszorghulp bij het huishouden van Viva Thuis bv als onderdeel van de Viva Zorgroep de regio groot Haarlem nader beschouwd.

Hoe heeft het nu zover kunnen komen dat 1.500 thuiszorgmedewerkers nu dreigen hun baan te verliezen en wat betekent dat voor hun 4.000 cliënten.

Concurrentie in de thuiszorg, hoe zit het ook weer , een terugblik.

Eind 2006 werd er voor het eerst in Nederland thuiszorg, de hulp bij het huishouden (hierna te noemen als ‘thuiszorg’), aanbesteed. Door de invoering van de wet WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning werd de gemeente door Den Haag verantwoordelijk gesteld voor het uitvoeren van de thuiszorg. De overheid heeft hiermee tevens marktwerking, concurrentie op de Zorgmarkt geïntroduceerd. Spannend, want voor alle partijen was dit nieuw.

Elke stad had tot en met 2006 De Grote Thuiszorgorganisatie, met zijn hoge kwaliteit, redelijk betaalde maar ook redelijk ongeschoolde medewerkers en bijpassende hoge overhead, personeelstekorten en wachtlijsten. Gelukkig werd er ook scheutig uit de AWBZ ruif gegeten, dus er was dan ook meer dan genoeg geld. Wanneer echter door de wmo de spelregels werden veranderd waren veel gemeenten en zorginstellingen hier onvoldoende op voorbereid. In 2005 en 2006 had men zitten slapen ? Immers de gemeente moest in eens op de stoel van de dokter gaan zitten. Zij moest het werk het CIZ (centrum indicatiestelling Zorg) , de organisatie die de ouderen beoordeelden op ‘hun ouderdomskwalen en daarmee de noodzaak op thuiszorg te ontvangen’ , nu eind 2006 begin 2007 nog eens dunnetjes overdoen. Dat heet met een mooi woord herindiceren.

Tot en met 2007 zat 60% van de mensen in de zwaardere categorie HH2 (Hulp bij het Huishouden schoonmaken en steun bij de regie van het voeren van een huishouden) en 40% in de lichtere categorie HH1 (alleen schoonmaken) . Het grote verschil tussen HH1 en HH2 is het uurtarief. Voor HH2 hebben veel gemeenten een hoger tarief over. Met dat hogere tarief is een zorginstelling in staat zijn meest geschikte en of ruim ervaren mensen in te zetten. Die verdienen echter ook meer na zoveel jaren trouwe dienst en de autmatische jaarlijks CAO VVT periodieke loonsverhoging (oplopend tot maximaal (?) 14 euro bruto per uur) Na afronding van de herindicering was de 60/40 verhouding omgedraaid. 40% ontvangt nu HH1 en 60% HH2, (sommige gemeenten kregen andere uitkomsten, op dit moment her indiceren gemeenten in Nederland bestaande klanten in 80% van de gevallen HH1 voor maximaal 3 uur in de week, dat is namelijk goedkoper en dus welkom in het kader van serieuze bezuinigingen die gemeenten moeten doorvoeren op de gehele begroting en dus zeker ook op die van de wmo)

Kortom de bestaande klant behield zijn vaste medewerker maar de ‘overheid’ betaalde er in 2 trappen ineens minder voor, geen hogere awbz tarieven meer (27 euro per uur ??) maar het lager wmo tarief voor hh1 20 euro per uur, voor hh2 22 euro)en en klanten gingen ook nog eens terug van HH2 naar HH1 , een trend die zich tot op de dag van vandaag binnen de interne gemeentelijke wmo besluitvorming doorzet.

 De meeste thuiszorgorganisatie waren overigens nog steeds spekkoper in 2007. Ze ontvingen 20 euro per uur en betaalde de alfa hulpen (zzp-ers zonder pensioenrechten, ziektekostenrechten en zonder er werkgeverslasten over te betalen) bruto = netto 12,50 handje contantje. Mocht een alfahulp nu veel meer uren per week gaan werken dan kon deze in december een blauwe envelop van de belastingdienst verwachten, maar dat interesseerde de thuiszorgorganisatie niet zo! Het verschil tussen 20 en 12,50 , 7,50 euro staken de zorg instellingen graag in eigen zak. Kassa! Dat grapje ging overigens ook al in de 10 vette awbz-jaren vòòr 2006 ook al op (27 -12,50 is 14,50 euro netto winst per uur!!!) Het hele alfahulpconstructie verhaal, waarbij alfahulpen ingezet werden op zorg in natura thuiszorg diensten te leveren aan de gemeente te leveren werd op voordracht van de SP op 1 januari 2010 verboden. Of de alfahulpen werden ontslagen of kwamen in loondienst (ik ken alfahulpen die na 5 jaar als alfahulp onderaan in FWG 10 op het minimumloon van een 21 jarige zonder ervaring konden beginnen, dat is € 9,08, in de schoonmaak verdien je al snel € 10,50 per uur, de schoonmaak cao is overigens vaak beter, de uurtarieven hoger dan die van de wmo thuiszorg VVT !!! Dus weg vette moneymaker voor de Viva en alle andere oude thuiszorginstellingen. Overigens komt het in Leeuwarden in 20110 en 2011 nog steeds voor dat de marktleiders daar via een slinks extern bv-tje nog steeds alfa hulpen inzetten en voor ze bemiddelen , geen Haan die er naar kraait, er is geen controle en de gemeente werkt er moedwillig aan mee en de lokale en landelijke politiek (SP) heeft vette boter op het hoofd, but who cares ? Sterker nog de gemeentelijk overheid in Tilburg, Breda en Drimmelen of all places heeft in/met de sociale werkplaats een eigen thuiszorgbedrijf opgezet met gemeenschapsgeld. Dus alfahulpen werven, selecteren uitzenden en bemiddelen. Het mag niet conform de nieuwe door de SP geïnitieerde wet maar gebeurt wel anno 2011.

Thuiszorg in een willekeurige start: Haarlem anno 2006

Er zijn organisaties die hebben aanbesteed in 2006 voor 12,50 per uur (in Haarlem CCC zorg/take good care/van Gool, onderdeel van aan awbz fraude ten onder gegane Optimazorggroep/ STN zorg / UenZo uit Zoetermeer, dat krijg je als je een Hedgefund als het Nederlandse Waterland http://www.waterland-investment.nl/ in de zorg laat stappen, google nog maar eens op ) De gemeente Haarlem, onervaren als ze was was de lachende derde, voor zo weinig zorginkopen, ze wisten niet dat zorginkopen zoge makkelijk ging. De eerste aanbesteding wmo thuiszorg in Haarlem 2006 In Haarlem viel de oude marktleider Zorgbalans in 2006 uit de boot met de wmo aanbesteding thuiszorg, net als stichting Reinalda huis, SHDH en Sint Jacob. Ze schreven tegen de oude awbz tarieven van 24-30 (?) euro per uur. Ze kregen geen gunning omdat ze doodeenvoudig te duur waren. Wel 3 gunningen kregen dus Van Gool, CCC Zorg en take good care, zij verzwegen voor de ondertekening van het wmo contract met de gemeent het feit dat ze zouden gaan fuseren op 1-1-2007. Waterland Investmenst uit Naarden had de boel ingeschat en de 3 bedrijfjes opgekocht. De gemeente had toen in plaats van 3 extra aanbieders er dus toch maar 1, maar wel tegen een, voor de gemeente op het eerste gezicht een zeer gunstig, laag bedrag van 12,50 per uur ! CCC zorg pleegde in 2008 contractbreuk door de wmo contracten van de ene op de ander dag op te zeggen in Beverwijk, Haarlem en Haarlemmermeer. De klanten werden (gratis) verdeeld onder Amstelring en Viva. De 300 medewerkers volgden natuurlijk automatisch, wat met je anders als je op straat staat. zie ook http://http://www.skipr.nl/artikelen/id415-het-waterloo-van-stn-zorg.html De operatie verliep overigens snel en geruisloos. Net als toen de Amstelring stopte vorig jaar in Haarlemmermeer, Axxicom 400 amstelring medewerkers overnam.

Verder kreeg Valent RDB uit Katwijk aan de Rijn een contract (ze kregen echter nooit/zeer weinig klanten omdat ze zelf eigenlijk niet wilde werken voor het lagere tarief dat ze zelf hadden afgegeven) Valent heeft nog voor afloop van het 4 jarige contract de handdoek in de ring gegooid, de hele wmo poot hebben ze in heel zuid Holland en Haarlem gratis weggeven aan TSN Thuiszorg Service Nederaland, dochter van Asito schoonmaakbedrijven) zie ook http://www.zorgvisie.nl/Nieuws/Valent-wil-honderden-thuishulpen-ontslaan.htm

 Ook Amstelring kreeg in 2006 een gunning, Die hebben het vanaf dag 1 goed aangepakt. Richtten een nieuwe bv op zonder oude ballast van de grote organisatie, zoek een goede partner (Osira groep Amsterdam) en ga in een nieuw pand zitten een paar kilometer verder op van de moeder. Dit is volgens mij de enige methode voor aanbieders met diensten in de wmo. Gooi de overhead, het ballast overboord en begin helemaal overnieuw. Als laatste kreeg de Viva Zorggroep dus een gunning met het 100% bedrijf Viva! Thuis bv. Omdat Zorbalans in november 2006 al wist dat het geen gunning had gekregen waren ze zich in het stadhuis van Haarlem (wethouder sociale zaken Hilde van de Molen) een hoedje geschrokken. De continuïteit van de thuiszorg in Haarlem / Heemstede /Bloemendaal/ Zandvoort dreigde in gevaar te komen. Op hun blote knieën is de gemeente naar de Viva gegaan met de vraag of ze de werknemers van zorgbalans niet wilden overnemen. Nog in 2006 is er een nieuwe aandeelhouder gevonden voor Viva! Thuis bv, 49 % wordt zorgbalans en 51% is van de Viva zorg groep Stichting. Zowel gemeente, Zorgbalans en de Viva konden dus vanaf de start op 1 januari 2007 zien dat de mensen in de bv op een salarisniveau zaten waar de NOOIT mee zouden kunnen uitkomen. Waarom hebben ze het dan toch gedaan.?

 1. Om de gemeente uit de brand te houden? Nou Zorgbalans was des duivels en zeer kwaad op Haarlem.
 2. Om het personeel niet op straat te hoeven zetten. Dat zou kunnen (MVO) Om de clienten te helpen (Florence Nightingale syndroom, maar zonder geld kan je je personeel niet betalen…)
 3. Als laatste argument, wanneer je de relatie met de klant in stand houdt dan kun je er later dlucratievere AWBZ Verzorging en Verpleging (extramurale zorg) aan leveren en verdien je alsnog, ook stromen je klanten zelf de verzorgings en verpleeghuizen van de Viva binnen. Maar ja dat is op de lange termijn, en ‘In the long run we are all dead’ zeggen ze in het bedrijfsleven.

 

 Tot overmaat van interne ramp kregen de Zorgbalans en de Viva Zorggroep al binnen een jaar slaande ruzie over de wmo jointventure. Het zal wel over geld gegaan zijn, immers een verliesgevend bedrijf is zelfs voor een Florence Nightinggale bestuursvoorzitter een pain in the ash Ongeluk kont echter nooit alleen. In 2007 heef de NMA een inval gedaan bij de Viva Zorg groep/ Viva Thuis bv en ook bij Zorgbalans. Heeft er iemand uit wrok gelekt ? Het wachten is op de wmowikkileaks. De NMA veroordeelde Zorgbalans voor 700.000 euro en de Viva Thuis bv voor 4.000.000 euro boete. De aanklacht luidt verboden afspraken over het verdelen van de markt. Zorgbalans zou Haarlem hebben in onderling overleg hebben gekregen en de viva zou Velsen en de Ijmond hebben gekregen . De NMA heeft neem ik aan in overweging genomen dat Velsen/Beverwijk een geheel andere gemeenten met een andere wmo aanbesteding was dan de gemeente Haarlem. Daarnaast heeft de gemeente nota bene de Viva en zorgbalans zelf gesmeekt omde thuiszorg op de hierboven omschreven manier te doen… Boter op het hoofd van de gemeente Haarlem die op dit moment de vermoorde onschuld speelt en zijn handen in onschuld wast. Overigens was de nieuwe wethouder de heer van der Hoek in Haarlem tot vookort terug niet op de hoogte van de hele procedure en boete van de NMA. Maar hij heeft vast veel aan zijn hoofd. Tussendoor in 2008, 2009 hadden Amstelring en Viva toch nog moeite met leveren en hadden ze wachtlijsten. Reinaldahuis en aanbieder www.Zonzorg.nl , boden hun jointventure Reinzorg Kennemerland bv aan wethouder sociale zaken van der Meulen. Ook deze club kregen wmo klanten toegewezen (zorg in natura?) Dit kon natuurlijk helemaal niet omdat dit i onderhands was geregeld tussen de gemeente en een ondernemer… En nogwel buiten de oude wmo aanbesteding om. Maar ach daar zou toch nooit iemand achter komen. Reinzorg deed mee met de nieuwe aanbesteding in 2009 maar door een vormfout kregen zij geen wmo gunning voor 2010. Daarop zetten zij alle nieuw gekregen wmo klanten om naar een PGB. Het werd echter geen zakelijk succes dit Reinzorg ging in 2010 failliet . De klanten werden ‘verkocht’ aan Sensia bv , het uitzendbureau van de Viva Zorg groep en dus ook het zusje van Viva Thuis bv . Over Reinzorg : http://www.curatoren.nl/fo/verslag_faillprofiel.php?id=147933

.De nieuwe aanbesteding wmo in 2010 in Haarlem

 De nieuwe aanbesteding in 2009 voor de contractsperiode 2010/2011 met een optie van de gemeente Haarlem tot verlenging in 2012/2013 is gelukkig grondig aangepakt. Een jaar lang marktconsultatie. Er is een duidelijke angst bij de gemeente dat het beginners drama geen herhaling mag worden in de nieuwe aanbesteding. Er is nagedacht over de tarieven (over #HKZ kwaliteit hebben de gemeenten in Nederland het al jaren niet meer. Ze kunnen nog net op Google het wordt HKZ iso9001 vinden en een keer mompelen tijdens een vergadering, wat dat HKZ nou precies inhoud weet geen mens. Alleen de kwaliteitsmanager van de thuiszorg en de dure HKZ consultants kennen de mores van deze mysterieuze dikke zwarte ordner in de kast) De wmo afdeling van de gemeente Haarlem heeft na een aanloopperiode van 5 jaar nu door wat het is om thuiszorg te moeten regelen, het is met zeer veel pijn en veel interne moeite is men nu waarschijnlijk zover dat met het in de vingers heeft. Helaas zagen we dat de afgelopen 5 jaar terug in vrijwel alle 418 gemeenten die Nederland telt, dat is een schrale troost. Terug naar de nieuwe aanbesteding van Haarlem.Naast een maximum tarief van 23 euro werd ook een minimum tarief van 20 euro als eis gesteld. Een minimumtarief is overigens niet echt slim van een gemeente. Sommige organisaties kunnen wel voor een lager bedrag leveren en dan zijn ze ook nog HKZ gecertificeerd en zijn ze geen schoonmaakbedrijf (een eervolle bedrijfstak overigens, niet zo denigrerend praten over mensen en over een vak waar je vanuit je ivoren gemeentetoren geen kennis van hebt) Even was er nog ijdele hoop dat de gemeente haarlem wijs en MVO geworden zou zijn; ruimte zou creëren voor lokale MKB thuiszorgbedrijven, die bijvoorbeeld speciale doelgroepen bedienen. Helaas waren de eisen dusdanig hoog (terecht !?) dat alleen de supergrote lokale- en landelijk thuiszorg spelers een contract konden bemachtigen: Op 1 januari 2010 gingen van start

 1. SHDH (lokale intramurale partij), http://www.shdh.nl/
 2.  Amstelring osira groep http://www.amstelring.nl/ (stil going strong ondanks de enorme dreun dat men in Hoofddorp/Haarlemmermeer de gunning niet kreeg en er collectie ontslag werd aangevraagd voor 400 medewekers. Axxicom nam de 400 mensen direct weer in dienst overigens) Overigens wel aardig om te vertellen dat ook de Amstelring in 2009 hun hand heeft opgehouden bij de wethouder Haarlemmermeer met het verhaal dat ze extra geld nodig hadden, De wethouder heeft de Amstelring bv handje contantje 400.000 € gegeven omdat ze extra geld nodig hadden (echt uniek in Nederland hoop ik voor de hardwerkende belastingbetaler ! zie ook http://tinyurl.com/gratis-extra-geld-wmo )
 3. Axxicom (dochter van http://www.facilicom.com/NL/Pages/Zorg.aspx )
 4.  T-zorg (dochter van http://www.csu.nl/organisatie)
 5.  ThuiszorgService Nederland (dochter van http://www.asito.com/default.aspx

================================================================

Dit wordt een lang en een beetje saai verhaal, maar goed, gelukkig bent u er nog !

En wat zijn nu in februari 2011 nog de opties voor de Viva! hulp thuis en de 3 contractsgemeenten (Haarlem/Beverwijk/ Castricum).

De bestuursvoorzitter van de VivaZorg groep heeft in de krant (!) gedreigd het contract met de gemeenten op te zeggen als de gemeenten de tarieven niet tussentijds (het lopende contract loopt nog 1 jaar met een optie op verlenging met nog eens 2 jaar)

Ik kwam tot 10 opties, maar er zijn er vast 20 !

 1.  Niets doen en het gewoon zo laten zoals het is. Wanneer de Viva nog 6 maanden in 2011 zo door gaan, dan gaan ze failliet
 2. De gemeente komt met geld over de brug. Dat kan met een eenmalig bedrag om het nog een tijdje uit te zingen. De gemeente Haarlemmermeer deed het ook bij de Amstelring. Dit kan door de tarieven te verhogen, het laatste is ondenkbaar omdat ze dan ook de andere aanbieders moeten verhogen
 3. Viva vraagt een loonoffer van 20-30% van het gehele of een gedeelte van het personeel. Wie weet wil de kantonrechter dit nog wel toestaan ook. De loyaliteit zal dan een stuk minder zijn en medewerkers kunnen met hun medewerkers overstappen naar een andere aanbieder
 4. Viva vraagt medewerkers om meer uren te werken voor het zelfde inkomen onder de streep. Of ze blijven in hun schaal 15/20 of ze gaan terug naar
 5. Viva maakt van de werknemers weer alfahulpen en brengt ze onder bij Sensia, hun uitzendbureau. Gemeente Drimmelen heeft de alfahulpen in 2011 nog aanbesteed (echt waar mensen ! http://www.swodrimmelen.nl/
 6. Viva adviseert haar klanten een PGB aan te vragen zodat ze hun medewerker als alfahulp kunnen behouden. Sensia doet de planning en PGB beheer
 7. Viva vraagt ontslag aan voor de duurste krachten. En neemt daarna of dezelfde mensen of nieuwe medewerkers aan in FWG 10 (maximaal hoogste periodiek tot 10 euro bruto)
 8. Viva stopt per direct met de wmo in 1 of meerdere gemeenten. is contractbreuk maar goed, CCC zorg kwam er ook mee weg en Valent was binnen het contract ook al gestopt met leveren. Dat is de gemeente ondertussen wel gewend
 9. Klanten worden door de gemeente verdeeld onder de bestaande contractanten van de gemeenten. Het kost 4-8 weken maar dan zijn allen 1500 klanten met daaraan gekoppeld hun eigen klanten over naar een andere aanbieder. Tenzij ik mij vergis, maar ook daar zullen medewerkers die meer dan 11 euro verdienen een gedeelte van hun loon moeten inleveren. Gemeente en nieuwe aanbieders hebben al weken geleden met elkaar gesproken en hebben het scenario al klaar liggen inclusief garanties voor het inzetten van hulp binnen x weken nadat de viva de stekker er uit trekt
 10. Viva verkoopt de wmo poot aan een concurrent. De vraag is is iemand bereid om een failliet bedrijf over te nemen tegen een premium price. Gratis wil er vast wel iemand de klanten overnemen, Als afsluiter is er nog een addertje onder het gras. In de nieuwe CAO VVT 2010 die door de branchevereniging ACTZ is opgesteld staat, dat indien een bedrijf de gunning niet langer krijgt van een gemeente, de nieuwe aanbieder VERPLICHT is om het oude personeel over te nemen. En ga dan dus maar uit met behoudt van schaal periodiek en aantal uren zoals vermeld staat in het arbeidscontract. Hier is in Nederland nog geen business cast van omdat het nog maar net is vastgelegd. Wie weet mij er meer over te vertellen ? graag via www.twitter.com/thuiszorg of @thuiszorg op Twitter

 

Ernst Blok

Haarlem

Bezoek voor nog meer reseach :

http://m.echo.nl/ww-nv/buurt/redactie/1088159/europees.aanbesteden.is.nekslag.voor.thuiszorg/

en voor de dossiervreters :

http://tinyurl.com/vivazorggroep-jaarverslag-2010

(zoek in acrobat reader op het woordje – thuis – )

Jurisprudentie: Gemeente geeft extra geld tussentijds aan noodlijdend wmo thuiszorgbedrijf, het mag dus wellicht wel Wethouders ( en bestuur voorzitters) van Nederland:

 http://tinyurl.com/gratis-extra-geld-wmo )

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: